APT no. Staircase no. Floor Area Rooms Gross price Status Reservation 3D
APT No. C/1 st 1 Ground floor 107.69 m² 5 775.368 zł for sale reservation
APT No. C/2 st 1 Ground floor 61.37 m² 3 441.864 zł for sale reservation
APT No. C/3 st 1 I 91.98 m² 4 625.464 zł for sale reservation
APT No. C/4 st 1 I 64.95 m² 3 467.640 zł for sale reservation
APT No. C/5 st 1 I 40.11 m² 2 300.825 zł reserved  
APT No. C/6 st 1 II 91.98 m² 4 634.662 zł for sale reservation
APT No. C/7 st 1 II 64.95 m² 3 480.630 zł for sale reservation
APT No. C/8 st 1 II 40.11 m² 2   sold  
APT No. C/9 st 1 III 40.77 m² 2   sold  
APT No. C/10 st 1 III 64.43 m² 3 483.225 zł for sale reservation
APT No. C/11 st 1 III 40.14 m² 2   sold  
APT No. C/12 st 1 III 47.35 m² 2   sold  
APT No. C/13 st 1 IV 85.38 m² 4 759.882 zł for sale reservation
APT No. C/14 st 1 IV 104.76 m² 4 743.796 zł for sale reservation
APT No. C/17 st 1 Ground floor 86.62 m² 5 640.988 zł for sale reservation
APT No. C/18 st 1 Ground floor 86.62 m² 5 640.988 zł for sale reservation
APT No. C/21 st 2 Ground floor 51.73 m² 2 372.456 zł for sale reservation
APT No. C/22 st 2 Ground floor 25.72 m² 1 200.616 zł reserved  
APT No. C/23 st 2 Ground floor 45.33 m² 2 335.442 zł reserved  
APT No. C/24 st 2 Ground floor 41.81 m² 1 313.575 zł for sale reservation
APT No. C/25 st 2 Ground floor 51.36 m² 2 369.792 zł for sale reservation
APT No. C/26 st 2 I 80.27 m² 4 545.836 zł for sale reservation
APT No. C/27 st 2 I 45.33 m² 2   sold  
APT No. C/28 st 2 I 41.81 m² 1 309.394 zł reserved  
APT No. C/29 st 2 I 66.14 m² 3 462.980 zł for sale reservation
APT No. C/30 st 2 II 80.27 m² 4 561.890 zł for sale reservation
APT No. C/31 st 2 II 45.33 m² 2   sold  
APT No. C/32 st 2 II 41.81 m² 1 309.394 zł for sale reservation
APT No. C/33 st 2 II 66.14 m² 3 469.594 zł for sale reservation
APT No. C/34 st 2 III 80.27 m² 4 577.944 zł for sale reservation
APT No. C/35 st 2 III 45.33 m² 2   sold  
APT No. C/36 st 2 III 41.81 m² 0 305.213 zł for sale reservation
APT No. C/37 st 2 III 66.14 m² 3 476.208 zł for sale reservation
APT No. C/38 st 2 IV 80.04 m² 4 592.296 zł for sale reservation
APT No. C/39 st 2 IV 87.25 m² 4 654.375 zł for sale reservation
APT No. C/41 st 2 IV 66.14 m² 3 469.594 zł for sale reservation
APT No. C/42 st 3 Ground floor 67.53 m² 3 486.216 zł for sale reservation
APT No. C/43 st 3 Ground floor 37.02 m² 2 288.756 zł reserved  
APT No. C/44 st 3 Ground floor 37.02 m² 2 288.756 zł reserved  
APT No. C/45 st 3 Ground floor 37 m² 2   sold  
APT No. C/46 st 3 Ground floor 67.43 m² 3 485.496 zł for sale reservation
APT No. C/47 st 3 Ground floor 29.66 m² 1 228.382 zł reserved  
APT No. C/48 st 3 I 67.54 m² 3 472.780 zł for sale reservation
APT No. C/49 st 3 I 37 m² 2   sold  
APT No. C/50 st 3 I 37 m² 2   sold  
APT No. C/51 st 3 I 37 m² 2   sold  
APT No. C/52 st 3 I 67.41 m² 3 478.611 zł for sale reservation
APT No. C/53 st 3 I 38.03 m² 2   sold  
APT No. C/54 st 3 II 67.54 m² 3 472.780 zł for sale reservation
APT No. C/55 st 3 II 37 m² 2   sold  
APT No. C/56 st 3 II 37 m² 2   sold  
APT No. C/57 st 3 II 37 m² 2   sold  
APT No. C/58 st 3 II 67.41 m² 3 478.611 zł for sale reservation
APT No. C/59 st 3 II 38.03 m² 2   sold  
APT No. C/60 st 3 III 67.54 m² 3 479.534 zł for sale reservation
APT No. C/61 st 3 III 37 m² 2   sold  
APT No. C/62 st 3 III 37 m² 2   sold  
APT No. C/63 st 3 III 37 m² 2 288.600 zł reserved  
APT No. C/64 st 3 III 67.41 m² 3 478.611 zł reserved  
APT No. C/65 st 3 III 38.03 m² 2   sold  
APT No. C/66 st 3 IV 105.3 m² 5 747.630 zł for sale reservation
APT No. C/67 st 3 IV 74.55 m² 3 544.215 zł for sale reservation
APT No. C/68 st 3 IV 120.55 m² 5 843.850 zł for sale reservation
APT No. C/73 st 4 Ground floor 38.79 m² 1 302.562 zł for sale reservation
APT No. C/74 st 4 Ground floor 80.45 m² 3 563.150 zł for sale reservation
APT No. C/75 st 4 Ground floor 34.47 m² 1 268.866 zł reserved  
APT No. C/76 st 4 Ground floor 59.3 m² 3 444.750 zł for sale reservation
APT No. C/77 st 4 Ground floor 71.8 m² 3   sold  
APT No. C/78 st 4 I 38.83 m² 1 295.108 zł reserved  
APT No. C/79 st 4 I 80.16 m² 3 553.104 zł for sale reservation
APT No. C/80 st 4 I 34.52 m² 1 269.256 zł reserved  
APT No. C/81 st 4 I 59.48 m² 3 422.308 zł for sale reservation
APT No. C/82 st 4 I 71.78 m² 3 502.460 zł for sale reservation
APT No. C/83 st 4 II 38.83 m² 1 298.991 zł reserved  
APT No. C/84 st 4 II 80.16 m² 3 561.120 zł for sale reservation
APT No. C/85 st 4 II 34.52 m² 1   sold  
APT No. C/86 st 4 II 59.48 m² 3 428.256 zł for sale reservation
APT No. C/87 st 4 II 71.78 m² 3 509.638 zł for sale reservation
APT No. C/88 st 4 III 38.83 m² 1 298.991 zł reserved  
APT No. C/89 st 4 III 80.16 m² 3 569.136 zł for sale reservation
APT No. C/90 st 4 III 34.52 m² 1 269.256 zł reserved  
APT No. C/91 st 4 III 59.48 m² 3   sold  
APT No. C/92 st 4 III 71.78 m² 3 516.816 zł for sale reservation
APT No. C/94 st 4 IV 127.51 m² 4 892.570 zł for sale reservation
APT No. C/95 st 4 IV 34.48 m² 1 265.496 zł reserved  
APT No. C/96 st 4 IV 109.49 m² 4 941.614 zł for sale reservation

Contact

Sales office
Biuro Obsługi Zielona Polana

Osiedle Zielona Polana
ul. Karola Bunscha 22
30-392 Kraków
 
biuro@zielona-polana.pl

+48 12 376 8210 Biuro Obsługi Klientów
+48 666 626 111 Biuro Sprzedaży Mieszkań
+48 666 626 726 Magda
+48 666 626 926 Natalia
 
Investor - Headquarter
ZIELONA POLANA APUS
Spółka Akcyjna sp.k.

ul. Emilii Plater 18
00-688 Warszawa

NIP 7010047225
REGON 140791059
KRS 0000268836

biuro@zielona-polana.pl

+48 22 392 33 03

Project Manager
Dariusz Orzeł
PUPH - Agencja Zarządzania

ul. K. Bunscha 20/87
30-392 Kraków
 
biuro@orzel.pl
darek@orzel.pl
dorzel@metkasoft.pl
 
 
+48 601 579 479
Construction Office
Biuro Budowy Zielona Polana

ul. Karola Bunscha 22
30-392 Kraków

budowa@zielona-polana.pl

dorzel@metkasoft.pl
tadek@metkasoft.pl
oorzel@zielona-polana.pl
mfras@zielona-polana.pl
pzadlo@zielona-polana.pl
rzralka@zielona-polana.pl
 

+48 12 376 82 10/11
Read more

Lokalizacja budynków na osiedlu Zielona Polana